Schadevergoeding na verjaring in de praktijk: Wat kan je vorderen?

Geschreven door Kim de Milde
7 april 2022

In mijn eerdere artikel heb ik toegelicht door wie en van wie succesvol schadevergoeding kan worden gevorderd na eigendomsverlies door verjaring. De Hoge Raad oordeelde namelijk in het arrest Gemeente Heusden/Verweerders dat het bewust inpikken van andermans grond een onrechtmatige daad kan zijn, die kan leiden tot een schadevergoedingsplicht.

Teruglevering van de verloren grond

De Hoge Raad oordeelde in 2017 dat teruggeven van ingepikte grond een voor de hand liggende vorm van schadevergoeding is. De veroorzaakte schade wordt hierdoor ongedaan gemaakt. De landjepikker geeft de grondstrook weer terug aan de oorspronkelijke eigenaar. Ook wel schadevergoeding in natura genoemd.

Uit de wet volgt dat schadevergoeding in beginsel wordt voldaan in geld. Iemand die schadevergoeding in natura wenst, moet dus zelf onderbouwen waarom hij deze uitzondering verkiest boven vergoeding van de schade in geld.

Zo wees de Rechtbank Rotterdam de schadevergoedingsvordering in natura van de gemeente af, omdat de gemeente onvoldoende had onderbouwd waarom zij de verloren grondstrook na twintig jaar ineens terug wilde. Hierdoor wees de rechter enkel de schadevergoeding in geld toe en kon de gemeente geen aanspraak meer maken op de verloren grond. In de praktijk wordt een vordering tot vergoeding in natura vaker niet dan wel toegewezen.

Schadevergoeding in geld na verjaring

Iemand die grond is verloren door bevrijdende verjaring, kan dus ook ‘gewoon’ schadevergoeding in geld vorderen. De hoogte van het bedrag van de schadevergoeding zal in beginsel de waarde zijn van de verloren grond.

In sommige gevallen is het slechts mogelijk om schadevergoeding in geld te vorderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de oorspronkelijke bestolene zijn perceel inmiddels heeft verkocht. Vergoeding van de schade in natura is dan niet meer passend, maar schadevergoeding in geld is nog wel mogelijk. De koper kan in principe geen schadevergoeding vorderen, omdat hij niet degene is die schade heeft geleden. In mijn vorige artikel ga ik verder in op de vraag wie met succes schadevergoeding kan vorderen.

Benut beide mogelijkheden

In de meeste gevallen is het verstandig om op twee paarden te wedden. Mocht de rechter schadevergoedingsvordering in natura afwijzen, dan kan hij de geldsom soms wel toewijzen. Een rechter kent namelijk alleen schadevergoeding toe voor zover dit is gevorderd.

Advies

Degene die schadevergoeding in natura of in geld vordert, moet zelf aangeven wat de omvang van de schadevergoeding is die hij wenst. Het is dan aan de rechter om te oordelen of het belang bij een terug levering voldoende is.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact