Verhoging van de overdrachtsbelasting voor snippergroen

Geschreven door Kim de Milde
27 november 2020

Het komt regelmatig voor dat woningeigenaren een stukje openbare grond grenzend aan hun tuin in gebruik hebben. Als ze deze grond al langer dan 20 jaar in bezit hebben, kunnen woningeigenaren aanspraak maken op verjaring. In andere gevallen zullen de eigenaren de grond van de gemeente moeten kopen. Dergelijke stukken grond staan bekend als ‘snippergroen’. Op 1 januari 2021 vindt er een verhoging van de overdrachtsbelasting voor snippergroen plaats naar 8%.

 

Huidige situatie

Momenteel is het tarief van de overdrachtsbelasting 2% voor woningen en bijbehorende aanhorigheden. Onder bijbehorende aanhorigheden vallen bijvoorbeeld een schuur of tuinhuis, maar ook stukken grond zoals snippergroen. Voor andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, is het tarief van de overdrachtsbelasting 6%. Afgelopen september is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel staat bekend als ‘Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting’. Het voorstel is veel in de media geweest vanwege de eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters. Dit is echter niet de enige belangrijke wijziging die het voorstel inhoudt.

 

Situatie per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 treedt de wijziging op de Wet differentiatie overdrachtsbelasting in werking. Zoals eerder al aangegeven is een van de wijzigingen het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. Hiernaast gaat het algemene tarief van de overdrachtsbelasting omhoog van 6% naar 8%. Vanaf 1 januari bestaan er dan ook drie verschillende tarieven van de overdrachtsbelasting.

 

Tarief van 2%

Onder de huidige wetgeving geldt een tarief van 2% voor de verkrijging van woningen en voor de bij de woning behorende aanhorigheden. De nieuwe wetgeving beperkt dit. De beperking houdt in dat het verlaagde tarief slechts geldt bij de verkrijging van een woning door een persoon die de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. Niet iedere koper voldoet aan deze beschrijving, bijvoorbeeld als de koper de woning gaat verhuren. In dat geval is het algemene tarief van 8% van toepassing. Aanhorigheden, zoals snippergroen, kunnen ook na invoering van de nieuwe wet onder het tarief van 2% blijven vallen. Namelijk indien de aanhorigheden tegelijk met de woning worden verkregen.

 

Tarief van 0%

De verkrijger van de woning kan eenmalig worden vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Dit is het geval als de koper jonger dan 35 jaar is, voor het eerst een woning koopt en de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. Vanaf 1 april 2020 komt hier de aanvullende voorwaarde bij dat de waarde van de woning niet hoger mag zijn dan €400.000,-. Dit betekent in de praktijk dat voor starters de overdrachtsbelasting 0% wordt. Dit tarief is dan ook van toepassing op de aanhorigheden, zoals snippergroen, die gelijk met de woning worden aangekocht.

 

Tarief van 8%

Het wetsvoorstel verhoogt het algemene tarief van de overdrachtsbelasting naar 8%. Dit algemene tarief geldt voor de verkrijging van onroerende zaken die geen woningen zijn, maar ook voor woningen die niet onder de verlaagde tarieven van 0% of 2% vallen. Indien snippergroen niet gelijktijdig met de woning wordt gekocht, is er geen sprake van verkrijging van een woning, maar van verkrijging van een andere onroerende zaak, namelijk grond. De koop van snippergroen valt dan dus onder het tarief van overdrachtsbelasting van 8%.

 

Conclusie

Vanaf 1 januari 2021 treedt de wijziging op de Wet differentiatie overdrachtsbelasting in werking. Een van de bekendste wijzigingen is de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters. Dit is niet de enige belangrijke wijziging van het wetsvoorstel. Het algemene tarief van overdrachtsbelasting gaat omhoog van 6% naar 8%. Dit tarief is vanaf volgend jaar van toepassing op de overdrachtsbelasting voor de onroerende zaken anders dan woningen, waardoor er een verhoging van de overdrachtsbelasting voor snippergroen plaatsvindt. Vanaf 1 januari wordt het aankopen van snippergroen voor woningeigenaren hierdoor een stuk duurder. Dit is niet het geval wanneer de snippergroen tegelijk met de woning wordt gekocht. In die gevallen blijft de overdrachtsbelasting ook voor de snippergroen 2% en kan in sommige gevallen zelfs 0% zijn.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact