Van economisch eigendom naar juridisch eigendom door verjaring

overeenkomst eigendom verjaring economisch

Kan een economisch eigenaar door verjaring juridisch eigenaar worden? Ja, zeiden veel deskundigen na het arrest van de Hoge Raad van 9 september 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BQ5989). Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest van 25 mei 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:2033) echter in een vergelijkbare situatie anders geoordeeld. Wat verklaart het verschil en wat houdt dit nieuwe arrest in…

Vereniging van eigenaren (VvE) doet een beroep op verjaring eigendom

vve verjaring vereniging eigenaren

Verjaring bij bezit kan een rol spelen wanneer een (rechts)persoon grond of opstallen gebruikt die niet zijn eigendom zijn. Bij een VvE kan dit bijvoorbeeld wanneer gemeenschappelijk eigendom exclusief door een (rechts)persoon wordt gebruikt. De rechtbank Den Haag heeft een uitspraak gedaan waaruit deze mogelijkheid blijkt. Een VvE kan echter ook zelf een beroep op…

Inbezitneming van grond en verjaring, wanneer wel en wanneer niet?

voortuin bezit verjaring gebruik

Inbezitneming is de belangrijkste vorm van bezitsverkrijging bij verjaring. Maar wanneer is er sprake van inbezitneming en heeft een beroep op verjaring een kans van slagen? In dit artikel zal ik aan de hand van richtinggevende jurisprudentie een beeld vormen. Want er is een lijn zichtbaar, en een beoordeling van de feitelijke omstandigheden is vaak mogelijk.…

Gebruik, bezit, houderschap, wat zijn de verschillen?

verjaring gebruik grond hek terras

Bezit is een vereiste voor verjaring. Het is de vordering tot opheffing van bezit die kan verjaren. Maar wanneer is er nu eigenlijk sprake van bezit? En wanneer van houderschap? Dit zijn essentiële vragen voor ieder verjaringsgeschil. In dit artikel wordt het juridische verschil duidelijk gemaakt en weet u waar u het over moet hebben;…