Inbezitneming van grond en verjaring, wanneer wel en wanneer niet?

voortuin bezit verjaring gebruik

Inbezitneming is de belangrijkste vorm van bezitsverkrijging bij verjaring. Maar wanneer is er sprake van inbezitneming en heeft een beroep op verjaring een kans van slagen? In dit artikel zal ik aan de hand van richtinggevende jurisprudentie een beeld vormen. Want er is een lijn zichtbaar, en een beoordeling van de feitelijke omstandigheden is vaak mogelijk.…