Lisa Witten

Lisa Witten plaatste tot op heden 2 artikelen

Sinds ik advocaat ben heb ik in veel zaken gediscussieerd over het onderwerp verjaring. Zaken over bijvoorbeeld een door verjaring ontstaan recht van overpad, over het verjaren van een vordering tot verwijdering van een boom die te dicht bij de erfgrens staat, of over een in bezit genomen strook grond. De meeste geschillen heb ik voor mijn cliënt goed kunnen oplossen zonder tussenkomst van de rechter, maar ik schroom er ook zeker niet voor om naar de rechter te gaan als dat nodig is.

Houderschap zonder afspraak mogelijk?

bezit verjaring weiland pacht houderschap

Voor een beroep op bevrijdende of verkrijgende verjaring is bezit vereist. Wanneer sprake is van houderschap zal een beroep op verjaring niet slagen. Houderschap ontstaat doorgaans door een voorafgaande afspraak (de wet spreekt over een rechtsverhouding). Bijvoorbeeld de afspraak dat buurman A een strook grond van zijn buurman B mag gebruiken. Er is dan sprake…